War%20vzw%20logoVan Altenberg tot Zwangsoldaten - de unieke geschiedenis van Ost-Belgien


Honderd jaar geleden, op 10 januari 1920, trad het verdrag van Versailles in werking. Door dit verdrag, dat de nieuwe grenzen van Duitsland had uitgetekend, werden de Oostkantons - de vroegere Pruisische kantons Eupen en Malmedy - en het gebied van de ministaat Neutraal Moresnet – amper 100 jaar eerder ontstaan tijdens het Congres van Wenen, waar men niet tot overeenstemming kon komen inzake wie de rijke zinkmijn van Altenberg mocht uitbaten - aan België toegevoegd. Begin 1920 werden de inwoners van Neutraal-Moresnet onmiddellijk Belg. De inwoners van de kantons Eupen en Malmedy behielden daarentegen nog zes maanden de Pruisische nationaliteit, hoewel het grondgebied Belgisch werd. De inwoners werden pas definitief Belg toen de Volkerenbond op 20 september 1920 na een zeer omstreden volksbevraging de overdracht aan België definitief goedkeurde. Daarna werden ze nog vijf jaar lang bestuurd door een overgangsregering die haar zetel had in Malmedy o.l.v. gouverneur Baltia. Deze had de opdracht de volledige integratie van de “nieuwe Belgen” voor te bereiden. De verhouding tussen Eupen-Malmedy en het nieuwe Vaderland was van meet af aan zeer gespannen. Een deel van de bevolking nam vrede met de nieuwe situatie, een andere deel bleef ijveren voor een terugkeer naar Duitsland. De kloof tussen “pro-Belgien” en “pro-Deutschland” culmineerde in de jaren 1930. In mei 1940 werd het gebied door een “Führerbefehl” bij het “Dritte Reich” ingelijfd. Tijdens de oorlog protesteerde België niet tegen deze annexatie. Na vier jaar oorlog en de rampzalige gevolgen van het Ardennenoffensief leek Oost-België (eindelijk) bereid om België als vaderland te erkennen. Maar België reageerde met een harde repressie… Het zou meerdere decennia duren vooraleer de Duitstaligen hun plaats in België vonden.

 

War And Remembrance nodigt Els Herrebout uit om dit hele verhaal eens uit de doeken te doen. Els is wetenschappelijk medewerkster bij het Staatsarchief in Eupen en schreef tal van historische en wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis van de Duitstalige Gemeenschap in België.

Lid WAR vzw (€5,00)
niet-lid (€10,00)

Ticket boeken

16 juni 2020, 19:30 - 21:45 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Kasteel van Rumbeke